Adatkezelési Tájékoztató

Tisztelt Felhasználó!

Személyes adatainak védelme kiemelkedő jelentőséggel bír számomra.. Kérjük, tekintse át az alábbi adatkezelési tájékoztatót annak érdekében, hogy rövid és közérthető tájékoztatást kapjon arról, hogy Zelenyánszki Gyula e.v. személyes adatait miként gyűjti és kezeli.

SZEMÉLYES ADATOK

1. A weboldalon történő regisztráció során gyűjtött adatok 1.1. név 1.1.1. az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása 1.1.2. az adatkezelés célja: névre szóló levelek küldése a Felhasználó részére, a Felhasználó azonosítása ajánlatkérése esetén 1.2. e-mail cím 1.2.1. az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása 1.2.2. az adatkezelés célja: a Felhasználó regisztrációs fiókjának kezelése; a Felhasználóval való kapcsolattartás ajánlatékérése esetén; a Felhasználó külön hozzájárulása esetén a hírlevél kézbesítési címének meghatározása 1.3. telefonszám 1.3.1. az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása 1.3.2. az adatkezelés célja: a Felhasználóval való kapcsolattartás, amennyiben a Felhasználó Zelenyánszki Gyula e.v. tól ajánlatot kér 1.4. cím 1.4.1. az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása 1.4.2. az adatkezelés célja: amennyiben a Felhasználó Zelenyánszki Gyula e.v.-tól ajánlatot kér, kérése esetén azt az vállalkozó postai úton küldi meg a Felhasználó részére.

A regisztráció során megadott adatokat Zelenyánszki Gyula e.v a regisztráció törléséig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A Zelenyánszki Gyula e.v. általi adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználó jogosult:
a) tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről (hozzáférési jog); b) személyes adatainak helyesbítését kérni; c) személyes adatainak törlését kérni (elfeledtetéshez való jog); d) korlátozását kérni adatainak kezelésének; e) tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen; f) gyakorolni az adathordozhatósághoz való jogát.
Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználó jogosult továbbá:
a) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tenni; b) jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni; c) jogainak megsértése esetén kártérítést igényelni.

 

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Zelenyánszki Gyula e.v. ÁLTAL ALKALMAZOTT TECHNIKAI ÉS SZERVEZETI BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
A vállalkozó gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, amelyhez a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi, különösen annak érdekében, hogy az adatok védelemben részesüljenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. A technikai és szervezési intézkedéseket a vállalkozó rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

Zelenyánszki Gyula e.v. minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében. E tekintetben Zelenyánszki Gyula külön is kéri az Felhasználó együttműködését. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, Zelenyánszki Gyula e.v. azokat hathavonta felülvizsgálja.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefonszáma: +36 1 391 1400

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben Zelenyánszki Gyula e.v. általi adatkezelés vonatkozásában bármilyen kérdése, kérelme, illetve panasza lenne, azokat az zelenyanszkigyula@gmail.com e-mail címre elektronikusan, illetve postai úton a 8300 Tapolca Zöldfa 10 címre küldheti el.

Kérjük, a fentieken túl tekintse át a részletes adatkezelési szabályzatot annak értekében, hogy adatkezelésünkről teljes körű információt kapjon.